Best DIY Home Generator & Solar Power Plans

 

Your Own Home 3D Solar Panels Power SystemBackyard Revolution

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Easily Generate Free Home Electric PowerPower Efficiency Guide

 

Equipment And Materials Needed To Build A Solar Power System

Equipment and materials needed to build a solar power system, explain here the photovoltaic inverter: the electricity generated by the solar panel is direct current, the household appliances cannot be used directly, and must be converted into alternating current through the inverter before being used by the household. Next, we need to consider the design of the system. Since the installed capacity of the home system is generally about 1-5 kw, the system design and installation are very simple.

Aurinkosähköjärjestelmän rakentamiseen tarvittavat laitteet ja materiaalit selittävät tässä aurinkosähkömuuntimen: aurinkopaneelin tuottama sähkö on tasavirta, kodinkoneita ei voida käyttää suoraan ja ne on muunnettava vaihtovirraksi taajuusmuuttajan kautta ennen kuin sitä käytetään talossa. Seuraavaksi meidän on harkittava järjestelmän suunnittelua. Koska kotijärjestelmän asennettu kapasiteetti on yleensä noin 1–5 kW, järjestelmän suunnittelu ja asennus on hyvin yksinkertaista.

Ekstra materiaal en materiaal nedich om in sinne-elektrisiteit te bouwen, hjirplicht de fotovoltaïske ynverter: de elektrisiteit dy’t troch it sinnepaniel generearre is direkte aktuer, de húshâldlike apparaten kinne net direkt brûkt wurde en moatte wikselje yn wikseljende stream troch de ynverter, foardat se brûkt wurde troch it hûs. Dan moatte wy it ûntwerp fan it systeem beskôgje. As de ynstallaaste kapasiteit fan it hûssysteem algemien sa’n 1-5 kw is, is it ûntwerp en ynstallaasje fan it systeem tige ienfâldich.