Homemade Simple Woodworking Product Detailed Tips And Tutorials

Homemade simple woodworking product detailed tips and tutorials, this time, i visited a team of happy female carpenters who have more than 10 years of experience in the woodworking field, and sorted out the novice woodworking diy entry “tools”, so that you can easily get started at home! Mainly divided into five categories of protective equipment, manual appliances, electric appliances, hardware parts, painting finishing tools, which use the way and precautions for the teacher to introduce us!

Mga tip alang sa yano nga pinuy-anan nga hinimo sa kahoy nga mga produkto ug detalyado nga mga pagtudlo, niining higayona nakaduaw ko sa usa ka team sa malipayon nga babaye nga mga panday kinsa adunay labaw sa 10 ka tuig nga kasinatian sa natad sa kahoy, ug nasulbad ang “tools” dali magsugod sa balay! Nag-una nga gibahin ngadto sa lima ka kategoriya sa mga kagamitan sa pagpanalipod, handheld appliances, mga gamit sa panimalay, mga bahin sa hardware, mga gamit sa pagkulit sa pintura, nga naggamit sa dalan ug mga panagana alang sa magtutudlo nga nagpaila kanato!

ਸਧਾਰਣ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਮਾਹਰ ਤਰਖਾਂਪਣ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ DIY ਐਂਟਰੀ “ਟੂਲਜ਼” ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ! ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ, ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਉਪਕਰਣ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਪੇਂਟ ਸਮਰੂਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ.

>>>Click Here to Start<<<