Best DIY Generator & Homemade Solar Panels Plans

 

Power Efficiency Guide Blueprints – easily generate free home electric power                                                   9.6/10Power Efficiency Guide

Backyard Revolution – your own home 3D solar panels power system                                                                        9.5/10Backyard Revolution

EZ Battery Reconditioning – never pay for new batteries ever again!                                                                         9.3/10EZ Battery Reconditioning

 

The Ultimate Energizer
lower your electricity bill fast
8.6/10

DIY Home Energy
build your own home solar system
8.5/10

Smart Solar Box
generate power with a simple box
8.0/10

Nomad Power System
build generator by simple machine
8.0/10

The Ultimate Energizer DIY Home Energy Smart Solar Box Smart Solar Box

 

Training Method And Course To Improve Dog Intelligence And Behavior

Training method and course to improve dog intelligence and behavior, the dog goes home first to adapt it to the home environment, and don’t rush to train it. Interact with it, pat him, give it some snacks to encourage it. When it is ready to bite something that shouldn’t be bitten, quickly say “no” in a tough and short tone (distinguish from the tone of the previous play, as long as a short syllable), encourage it with food when it stops, and pat his body encourages it “good dog”.

Metoda dhe kursi i trajnimit për të përmirësuar inteligjencën dhe sjelljen e qenit, qeni shkon në shtëpi së pari për ta përshtatur atë në mjedisin e brendshëm dhe nuk nxitojnë për të trajnuar atë. Ndërhyni me të, goditeni, jepni atij një meze të lehtë për ta nxitur atë. Kur të gatshëm për të kafshuar diçka që nuk duhet të kafshohet, shpejt thoni “jo” në një ton të shkurtër dhe të vështirë (dalloni nga toni i pjesës së mëparshme, për sa kohë që është një rrokje e shkurtër), stimuloni atë me ushqim kur ndalet, trupi juaj inkurajon “qen të mirë”.

Indlela yokuqeqesha kanye nenkambo yokuthuthukisa ukuhlakanipha nokuziphatha kwenja, inja iya ekhaya kuqala ukuyivumelanisa nemvelo yasekhaya, futhi ungasheshi ukuyiqeqesha. Hlangana naye, umphathise, umnike umthamo ukuze umkhuthaze. Uma usulungele ukuluma into engafanele ilunywe, masinyane uthi “cha” ngombhalo omfushane, okhuni (umahluko ovela ithoni yohlu olwedlule, uma nje liyisivumelwano esifushane), sivuselele ngokudla lapho liyeka, futhi umzimba wakho ukhuthaza “inja enhle”.

>>>Click Here to Start<<<